Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
teawho
9901 f3d5 390
Reposted fromrubinek rubinek viainsanedreamer insanedreamer
teawho
teawho
teawho
0609 c67d 390
Reposted fromTamahl Tamahl viainsanedreamer insanedreamer
teawho
6006 89c4 390
Reposted fromslodziak slodziak viabezwladnie bezwladnie
teawho
3520 5e8a 390
Reposted fromyikes yikes viabezwladnie bezwladnie
teawho

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
teawho
Musisz mieć kogoś, komu nie przeszkadzają Twoje poplątane włosy i mokre od deszczu końcówki. Kogoś, przy kim będziesz mogła smarkać nos w chusteczkę, a On i tak będzie patrzył na Ciebie z miłością. Kogoś, przy kim będziesz zasypiać w spokoju i budzić się, nadal trzymając Jego dłoń. Kogoś, na kogo popatrzysz, jak śpi i z oczu polecą Ci łzy, bo poczujesz, że masz wszystko. Musisz mieć kogoś, kogo będziesz całować namiętnie w ciągu dnia i delikatnie na dobranoc. Kogoś, za kim będziesz tęsknić, mimo zaledwie jednego dnia rozłąki. Kogoś, kto będzie dawał Ci wygrywać w ping ponga i inne gry, w które będzie grał tylko dlatego, bo Ty będziesz tego chciała. Kogoś, kto Cię przytuli nawet, gdy będziesz mu dokuczać. Kogoś, kto będzie Cię zwyczajnie kochał. Po prostu. Bez żadnego ‘ale’. Kochać tak, jak się powinno kochać. Prawdziwie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabezwladnie bezwladnie
teawho
5356 f159 390
Reposted fromstayopen stayopen viawrazliwa wrazliwa
teawho
teawho
Reposted fromPoranny Poranny viapure-bliss pure-bliss
teawho
6744 f15e 390
Reposted fromdarshan darshan viabezwladnie bezwladnie
teawho
6618 1ed5 390
Reposted fromzrazik zrazik viatoskafkee toskafkee
teawho
0854 ed00 390
Reposted fromursa-major ursa-major vialatusek latusek
teawho
8053 f706
teawho
2245 d643 390
teawho
teawho
5953 43a2 390
Reposted fromseaweed seaweed viachceblantao5rano chceblantao5rano
teawho
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
teawho
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl