Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
teawho
teawho
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawrazliwa wrazliwa
teawho
3077 2f4e 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viabezwladnie bezwladnie
teawho
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę.
— Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami
Reposted frompierdolony pierdolony viamuviell muviell
teawho
8523 a2b8 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaolewka olewka
teawho
1897 ed46 390
Reposted fromoutoflove outoflove viabezwladnie bezwladnie
teawho
1192 9bd7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabezwladnie bezwladnie
teawho
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaaynis aynis
teawho
8545 495c 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaslodziak slodziak
teawho
3726 233b 390
teawho
5939 86ec 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabezwladnie bezwladnie
1203 090a 390
Reposted fromcobbl3 cobbl3 viabezwladnie bezwladnie
teawho
2065 f315 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viawrazliwa wrazliwa
teawho
4516 b9a1 390
Reposted fromkaiee kaiee viaaynis aynis
8826 41e8 390

petalpunks:

☽♀☾

Reposted fromkill-me-now kill-me-now viaaynis aynis
teawho
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
teawho
5256 5286 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
2792 08d8 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viabluejane bluejane
7139 8668 390

thecommonchick:

This is the type of love I want

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl