Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
teawho
Nie znałam pytania często zadawanego przez bliskich ludzi: “o czym teraz myślisz?”. Nie znałam również częstej odpowiedzi na nie: “o niczym”. Ta odpowiedź nie jest zazwyczaj akceptowana, uchodzi za wymówkę, wybieg. Ludzie zakładają, że każdy zawsze o czymś myśli i wie o czym. Wierzę w to, że można myśleć “o niczym”, a więc o czymś, czego nie da się określić. Nie wiemy po prostu o czym myślimy. Kiedy nie myślimy w słowach, myślimy “o niczym”, ponieważ nie można tego wyrazić słowami. Myślimy o czymś, co nie potrzebuje konturu słowa. To coś leży w głowie.
— Herta Müller
Reposted fromMissTake MissTake viaaynis aynis
teawho
8925 803d 390
"Przeznaczeni" K. Grochola
Reposted fromM-M M-M viathelittleprince thelittleprince
teawho
teawho
8330 cadc 390
Beata Pawlikowska
Reposted fromselsey selsey viahyperreaaal hyperreaaal
teawho
8532 91fc 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viakiks kiks
teawho
4866 cde2 390
Reposted fromfungi fungi viaohhwell ohhwell
teawho
0047 d656 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
teawho
4593 0d24 390
teawho
9582 4c60 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarzzkropka rzzkropka
teawho
1171 53fa 390
Reposted fromfungi fungi viacylonapplepie cylonapplepie
teawho
4663 0c83 390
my next life
Reposted fromstonerr stonerr viatinderstick tinderstick
teawho
4610 f2fc 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialukan lukan
teawho
9511 ff2d 390
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viajethra jethra
teawho
2520 710b 390
Reposted fromdelain delain viasomebunny somebunny
teawho
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaIamPerfect IamPerfect
teawho
6298 60aa 390
Reposted fromrol rol viaaynis aynis
teawho
3103 e4f9 390
Reposted fromblizzers blizzers viasuben suben
teawho
Reposted fromagridoce agridoce viabezwladnie bezwladnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl